تور مجازی

تور مجازی

فضای آزمایشگاه و تجهیزات ما را مشاهده کنید
کلیک کنید

اجاره فضای آزمانیشگاه

اجاره فضای آزمایشگاه

فضای آزمایشگاه و تجهیزات ما را مشاهده کنید
کلیک کنید

دوره های کار آموزی

دوره های کار آموزی

فضای آزمایشگاه و تجهیزات ما را مشاهده کنید
کلیک کنید

ویدئوهای آموزشی

ویدئوهای آموزشی

فضای آزمایشگاه و تجهیزات ما را مشاهده کنید
کلیک کنید

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

فضای آزمایشگاه و تجهیزات ما را مشاهده کنید
کلیک کنید

خدمات دستگاهی

خدمات دستگاهی

فضای آزمایشگاه و تجهیزات ما را مشاهده کنید
کلیک کنید

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

فضای آزمایشگاه و تجهیزات ما را مشاهده کنید
کلیک کنید

دنیای نانو

دنیای نانو

فضای آزمایشگاه و تجهیزات ما را مشاهده کنید
کلیک کنید

خدمات آزمایشگاه

این یک عنوان است
این یک عنوان است
این یک عنوان است
این یک عنوان است
این یک عنوان است
این یک عنوان است

آزمایشگاه نانو فناوران کیان

مجموعه آزمایشگاهی ایستاصنعت وطن ( نانوفناوران کیان) واقع در خانه نانوی استان قم بعنوان آزمایشگاه تخصصی در زمینه تحقیقاتی مخصوصا آنالیز مواد و انجام آزمون­های کیفی محصولات آرایشی- بهداشتی، مواد غذایی، آزمون­های آب و انجام آنالیزهای پژوهشی مفتخر به ارائه خدمات به سازمان­ها، صنایع، اساتید و دانشجویان عزیز می­باشد.

فعالیت­های این مرکز در سه بخش آزمایشگاهی، پژوهشی و آموزشی تعریف می­گردد و درصدد است گامی موثر در راستای سرعت بخشیدن به روند آزمون­های کیفی و فعالیت­های پژوهشی بردارد.

۰
تعداد تفاهم نامه ها
۰
تعداد آزمون ها
۰
دوره های آموزشی

جدید ترین مطالب