انکوباتور یخچال دار

انکوباتور یخچالدار که به عنوان انکوباتورهای درجه حرارت پایین نیز شناخته می‌شوند، برای مطالعات گیاهان و حشرات، مطالعات تخمیری، کشت باکتری‌ها، آزمایش آلودگی آب و مطالعات هضم آنزیمی ایده‌آل هستند.          

دامنه درجه حرارت دستگاه  از ۴ تا ۷۵ درجه سانتیگراد می‌باشد و سیستم گردش هوا توسط فن به طور عمده مورد استفاده قرار می‌گیرند.                                                                                                                                       

 

پخش ویدیو

انکوباتور یخچال دار

cs50

۲۲۰ وات

۵۵ لیتر

۱۳۰کیلوگرم