ترازوی رطوبت سنج

ترازوی رطوبت سنج وسیله ای آزمایشگاهی است که میزان رطوبت در یک ماده یا نمونه را اندازه می‌گیرد. این نوع ترازو رطوبت را با استفاده از میزان از دست رفتن آب طی فرایندهای خشک شدن تعیین می‌کنند. ترازوی رطوبت را به ترازوی رطوبت سنج یا آنالیزور رطوبت هم می‌شناسند،که اگر چه در رده ترازوها  طبقه بندی می‌شود ولی عملکرد اصلی آن اندازه گیری رطوبت یک ماده می‌باشد و نه سنجش وزن آن. بیشترین استفاده از این ترازوی خاص در فرآیندهای تولید در صنایع غذایی می‌باشد به طوریکه می‌تواند تازگی و کیفیت مواد تولیدی را نشان دهد. با این همه رطوبت سنج‌ها به طور کلی در صنایع بوم شناسی، داروسازی، صنایع غذایی و آزمایشگاه‌های مرتبط با علوم طبیعی به کار می‌روند.

پخش ویدیو

ترازوی رطوبت سنج

۰/۰۰۰۱

۱۵۰ وات، ۲۲۰ولت، ۵۰ هرتز