11 نفر در حال مشاهده محصول هستند

آزمایش کرم شناسی ( تست ) (کپی)

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

قیمت آزمایش

توضیحات

توضیحات

آزمایشگاه انگل شناسی

در بخش انگل شناسی فعالیت‌های طراحی و اجرای پایان نامه‌ها و پروژه های تحقیقاتی و تربیت دانجویان به عنوان نیروهای متخصص زیر نظر اعضای هیات علمی انجام می شود.

آموزشهای عملی آزمایشگاه انگل شناسی عبارتند از:

۱-     مشاهده و بررسی لامهای آموزشی کرم شناسی

۲-     مشاهده و بررسی لامهای آموزشی تکیاخته شناسی

۳-     بررسی نمونه های مشکوک به بیماریهای انگلی

۴-     رنگ آمیزی تریکروم

۵-     روشهای آماده سازی و تشخیص نمونه های مدفوعی (تغلیظ یا روش فرمالین-اتر و روش شناورسازی)

۶-     روشهای آماده سازی و تشخیص نمونه های خونی (خونگیری و تهیه اسمیر نازک و ضخیم- رنگ آمیزی گیمسا)

۷-     نگهداری و رنگ آمیزی کرمها

۸-     روش های تشخیصی بیماریهای انگلی

سایر محصولات